82106913_582166435911777_3571361019970191360_n
rs-IBB09756
h
rs-IBB00333
rs-IBB00341 (1)

CHARM SPA GRAND ĐÀ NẴNG

평화롭고 아름다운 해안 도시 다낭의 중심부에 위치한 Cham Spa Da Nang 은 많은 관광객들에게 사랑받는 다낭 최고의 스파 목록에 포함된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
Charm Spa 은 2013년부터 10년의 경험을 바탕으로 나트랑, 달랏, 다낭에 5개 지점을 운영하고 있습니다.
시스템 Charm Spa 은 다낭에서 풍부한 경험을 바탕으로 선도적인 헬스&뷰티 케어 모델로 유명합니다. 기술, 헌신, 노력 덕분에 Cham Spa - Da Nang 은 편안한 공간부터 고품질 서비스까지 5성급 스파의 품질 기준을 완벽하게 충족합니다. 그리고 직원들의 배려.

또한보십시오
 • charm spa đà nẵng
 • charm spa Đà Nẵng 2
 • ảnh khách hàng
 • tết charm đà nẵng 4
 • tết charm đà nẵng
 • phòng cặp đôi
 • ảnh khách 2023.
 • ảnh khách 2023
 • ảnh khách
 • khách 1
 • khách 3
 • khách 2
 • khách 3
 • khách 2
 • khách 7
 • khách 6
 • khách 5
 • khách 4
 • ảnh khách tp 4
 • phòng dịch vụ
 • tp1
 • kha3
 • khách hàng
 • kha7
 • kha8
 • kha1
 • kha9
 • kha10
 • kha11
 • kha12
 • kha14
 • kha13
 • kha4
 • không gian của charm
 • kha5
 • kha6
 • kha2
 • kha15
 • ăn nhẹ sau massage
 • khach 16
 • hành lang spa
 • không ghòng trị liệu
 • không gian phòng massage
 • khu vực ngoài hành lang
 • phòng 3 giương massage
 • phòng cặp đôi
 • phòng đôi
 • phòng massage gia đình
 • phòng massage vip
 • phòng trị liệu
 • lễ tân charm spa
 • lễ tân charm

고객 피드백

 • I think you can try to choose buffet spa. It has many combo for you choose. You can choose any body massage or foot or facial massage. And you can choose any aroma or oil you like to massage. After massage, they give you tea, soup, fruit . This is very nice.

  ka

  Yulithao

  Buffle spa, strange, special, many promotion!

 • 동생이랑 둘이서 타이 마사지 받았는데 마사지 끝나자마자 둘다 서로 미쳤다고 감탄했어요ㅋㅋㅋㅋ 저 해준사람은 Yen이었는데 강도도 딱좋아서 너무 시원했고 혈?을 잘 찾으신다고 해야하나?ㅋㅋㅋ 처음에 좀 비싸다고 생각했었는데 받으면서 아 돈이 안아깝다 계속 받고싶다라고 생각했어요ㅎㅎ 진짜 추천합니당~

  kai

  박근범

  여긴 진짜 마사지 맛집

 • 받은마사지들중에 손꼽히는 시원한 마사지였습니다. 일본식마사지 좋아요

   
  5

  이재원

  좋은

 • 나는 해변 근처에서 친구들과 함께이 스파를 봅니다. 직원들은 너무 친절하고 친절하며 신체에 대한 많은 치료를 받았으며 많은 옵션이 있습니다. 마사지도 아주 좋아서 끝내면 기분이 좋아집니다.
  23844605_1419535651477788_5643885929682683754_n

  Jae1402

  좋은!

 • I'm super picky about my facials, so trust me when I say,  Charm Spa gives the best facials (I've found so far) in Danang. I purchased a 5-session package and have been here 3 times already. Each time, I was treated by a different therapist and all were consistently excellent. Today, I noticed that my therapist's name is Thai, so I'd like to give a shout out to her. Thank you!!

  1

  Jenna D

  totally relaxing


 • 舒服,有甜品,茶好好飲,價錢可接受!

  hinh-anh-co-don-2

  Tammy Ctm

  만족했습니다

 • 딥 티슈마사지 남자마사지사분한테받았는데 진심 너무시원해요! 목어깨부분 엄청뭉치고 뻐근했는데 진짜 말끔하게풀린기분!!!♡ 진짜맨날오고시픔

  25443212_1447321505365869_4013947934783853268_n

  Zoryana Kostynyuk

  진심최고!!!!!


 • Serene and delightful spa, with such wonderful service I am back for a second time. Yesterday, a deeply relaxing massage with Cherry, and today a skillful and equally relaxing facial with Na, who re-braided my hair after taking it down during the facial so she could massage my scalp. Rendezvous by Charm is a gem I am so happy to discover while I am visiting Danang. Professional, attentive, and the tea and cookies afterwards were a lovely extra touch.
   
  8

  Sharon Day

  I am back for a second time

0939682244
Charm Spa Grand Da Nang - Spa & Massage
Charm Spa Grand Da Nang - Spa & Massage
Hi! How can we help you?